Den Danske Brigade Danforce

Den Danske Brigade DANFORCE - Første Afsnit

Den blev stiftet i Stockholm den 6. april 1945 og havde til formål at samle alle, der gjorde tjeneste i Brigaden i Sverige, og at virke for de idealer, som Frihedskampen 1940-45 stod for. Hjemmesiden blev oprettet ved en vedtagelse på Repræsentantskabsmødet marts 1998 og er har siden oprettelsen haft et besøgstal på over over een million

Foreningen har hjemsted i København og består af en landsledelse og 8 lokalforeninger: Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Helsingør, København, Storstrøms- og Vestsjællands Amter samt Bornholm. Der udgives et Brigadeblad 4 gange om året. Landsforeningen har vedtaget at nedlægge Foreningen og alle Lokalforeningerne den 10. april 2010.

Status for Landsforeningen 10. april 2010

Ved en ceremoni den 10 april på Frederiksberg slot, der lededes af Landsforman I.B. Rodholm blev Landsforeningen under kommando af HKH Prins Joachim, Foreningens protektor, der befalede Fanerne rullet sammen.Højtideligheden afsluttedes med en frokost for ca 400 Brigadesoldater med følge, i Slottets nyrenoverede Gymnastik/ Træingshal.

Vignet gengives med tilladelse af Fr. Ebba Frost.

Den Danske Brigade "DANFORCE"

Redigeringen afsluttes 01,01.2016