Den Danske Brigade Danforce

Den Danske Brigades Pionerkomando

Pionererne - cykelgruppe

Jeg har personlig oplevet Officiant Malkjær, på vor fodmarch fra Haderslev til Tinglev,blev vi overhalet af masser af tyske motoriserede transporter, jeg gjorde en bemækning om at det ikke var rimeligt at vi skulle marchere og de tyske soldater blev transporteret på lastbiler..

Malmkjær replicerede" desto før bliver vi af med dem". Det er udtryk for at der også kan være en god og hyggelig tone, mellem menige og officianter, der ved deres eksempel viser at de ikke kræver mere end de selv er i stand til at præstere.

I min tjeneste har jeg iøvrigt aldrig konstateret officerer eller befalingsmænd der ikke delte vilkårene med os.

Officiant Carreby, lærte pionererne hvad de senere skulle få god gavn af. De løste den tildelte opgave at sikre at ALLE miner var uskadeliggjort i Danmark.

Major Stanley Holland engelsk officer.

Majoren fra SHAEF der ved kapitulationen pålagde tyskerne at oprette en Minekommando, og fjerne alle deres udlagte miner under kontrol af DANFORCEs Pionerkommando.

Her er livsfare !

Tysk grundighed uden gode minekort havde det ikke været muligt at optage alle miner i løbet af det halve år det varede.

Tysk minekort fra Vestkyste.

Her ser vi en tysk minerydningkommando, der rykker ud.Det var en regel at førstehjælp ved uheld skulle være tæt på.

Minekommando rykker ud.

Der søges efter Miner.

Tyske minører søger efter miner.

Det skete de spængtes i utide.

Miner sprænges i utide

Kontrol efter fodfolksminer.

Her kontrolleres ryddet felt

Også Panserminekontrol med bæltekøretøj.

Her kontrolleres ryddet felt

Fyraften, minehold på vej til kvater.

På vej hjem fra dagens arbejde

Her har du Pionerkommandoet, veldisciplineret,i korrekt påklædning, efter et døgn med intensiv travlhed med at bringe alt materiel til Helsingør den 5. maj 1945.

Osgt.Andreassen inspicerer Pionerkommandoet Helsingør 5. maj 45.

Det var disse soldater der sørgede for i løbet af ½ år at sikre dansk vestkyst fri for fodfolks/panserminer.Mange tyske
støttepunkter blev også ryddet, indsatsen var enorm og virkelig kvantitativ og kvalitativ korrekt, vi må sige Pionerkommandoet tak herfor.

Læs mere i ISBN: 87-90214-15-3 Pionerkommandoet 1943-45.
Den kan købes i Brigadesamlingen,Barak H2,Frøslevlejren,6330 Padborg Tlf.7467 6838.

 

 

Wieth-KnudsenChefen: Kaptajn D.A.Wieth-Knudsen

Redigeringen afsluttet 01.01.2016