Den Danske Brigade Danforce

Ronnneby- Brunn og 3. og 4. Batallion, let infanteri og 120 mm Morterkp.

Efterhånden som de danske flygtninge meldte sig til Brigaden besluttede ledelsen med godkendelse af de svenske mynigheder at oprette en forlægning Ronneby Brunn i Blekinge.  

 

 3. bat opmarcheret i Rönneby

 

Denne forlægning blev den mandtalsmæssige største forlægning i Sverige.Forlægningen etableredes i vinteren 1945. 2 lette fodfolksbatallioner nemlig 3. og 4. batallion med 1034 mand blev i december 1944 og januar 12-945 overført hertil fra Sofielund. Mg 3358 3.kp.af 3. bat. Eli Valdemar Nielsen, beretter herom.Kun 17 år gammel kom jeg 5. februar 1945 til Ronneby-Brunn og påbegyndte min rekrutuddannelse.Vi trænede og trænede hårdt. Kpl.3.kp.4.bat.Ingolf O. Jensen skriver, i februar 1945 blev jeg indkaldt som korporal ved 4. bat. Under ledelse af en engelsk major, lykkedes det utrolige at uddanne en samling mennesker, hvoraf 90 % var civilister, til commandosoldater på 3 måneder.Det var en hård uddanelse, jeg tabte 15 kg. på een måned.   Fra Delingsfører for 2.Kp. 1.Del. 4. Bat Officiant O. Christensen har jeg modtaget en udførlig styrkeliste, og mange billeder som vil blive bragt her når de er færdigredigeret.Chef for 4. Bat var Kaptajn Klokhøj der er en indfødt Ringsted dreng, idet hans far var staldforpagter på Børsbygningen.   4. BATALJONS CHEF Kaptajn Klokhøj. Bataljonen bestod af 3. Kompagnier.

 

 

 Chefen for 4. Bat. Kapt.Klokhøj v. Sæd, Sønderjylland 1945.

Kapt. Klokhøj var også chef for 4.bat i Rønneby

 

4.Bat. var Brigadens 4. lette Infanteribataljon. Jeg gengiver her de oplysninger om Bataljonens 2. Kompagni hvis chef var Kaptajn J. M. Lyng. 

 

 

Kapt. Lyng,chef for 2.Kp af 4. Bat

 

Styrkelisten var som følger: udover chefgruppen var Kompagnierne opdelt som 3 delinger der hver omfattede, delingstrop, 3 rekylgeværgrupper, en maskinpistolgruppe med sprænggruppe og en 47 mm mortergruppe..Det var sædvanlig standard for lette infanteribataljoner.Ildkraften omfattede således 24 MP.,  9 Rekylgeværer og desuden 3 stk 47 mm morterer, skytter og hjælpere m.m. udgjorde 138 mand foruden chefgruppen.   Bataljonen bestod med sine 3 kompagnier og chefgruppen af ca. 500 veluddannede soldater, der havde gennemgået den obligatoriske 3 måneders rekrutskole, og iøvrigt var i veltrænet og fysisk stærk form til at imødegå de krav der kan stilles til en fuldt uddannet bataljon.  3.og 4. bat fik sin rekrutuddannelse i Sofielund, men blev begge flyttet til Ronneby for at gøre plads til 5. Bat.   Afrejsen foregik med fuld honnør piber og trommer, indecember og januar 1944/45.

 

 

4. Bat. afrejser fra Sofielund.

PÅ vej til Rönneby.

 

 

Delingsfører Officiant O.Christensen 1.deling.

Hans eventyrlige rejse fra Fåborg der var han ansvarlig for et militært depot den 29 august sejlede han mod Stostrømmen men blev forhindret i at sejle under broen og fortsatte så mod Storebælt og havnede på øen Hjelm derfra sejlede han med sejlføring til Kullen og blev inrulleret i Brigaden som delingsfører.

 

 

Prlt. Berg, delingsfører 2. deling.(til højre)

 

 

Prlt. Hegnhøj,delingsfører 2.Kp.4.Bat -3 deling.

 

Fritiden var begrænset, men den blev også udnyttet. 

 

 

Brigaden på høstarbejde Sofielund 1944.

 

 

På Ski i vinteren 1944 i Sofielund. 

  

 

Juleaften Sofielund 1944 

 

 

Rachel Rastenni underholder i Sofielund.

 

Den fysiske træning var omfattende.

 

 

Dagen begynder med Morgengymnastik

 

Der er 3 meter ned til Kliperne.

  

 

Pigtråden sprænges bort.

  

 

Boksning er god motion.

 

Landgangsøvelse/fra skibssiden.

 

Marchturene var mange, og krævende.

  

 

Godt brugte støvler vurderes.

 

Fuld oppakning altid,soldatens lod.

 

 

Heldig Brigadesoldat m. reservestøvler.

Våbeninstruktion.

 

 

Bob Ramsing, Elton og Repstock,studerer et nyt våben.

 

Osgt.Raabymagle med 47 mm. morter.

Så går det hjemad. Mellemstation Häkkeberga i sydskåne.

 

1.Deling af 2.Kp.4.Bat i Skåne april 45

Overskibning den 5. maj 1945. Alt vort slid var udset til vagtopgaver. Men- ingen unge får nogensinde den mulighed for at opleve en dag som 5. maj 1945- og ej heller den kondition og det kammeratskab der nu har varet i 60 år.

 

4. bat. hjemad på Flådens skib.

 

Så går det mod grænsen ved Sæd

 

4. Bat på vej til grænsen ved Sæd.

 

På arbejde ved Grænsen.

 

 Tyskerne måtte aflevere al udrustning ved grænsen.

 

 

Al videre færd foregik uden udrustning.

 

Dette var de historiske data om en dansk 4. bat let infanteri, der blev uddannet i Sverige i 1944-45.

 

Kurhotellet in Ronneby Brunn, Her var or 120 mm Morterkompagni og 3. og 4.

  I denne smukke villa, var Moterkompagniet indkvarteret.(billede haves ikke)

Herefter var forlægningen i Ronneby Brigadens mandtalsmæssige største, med 1.200 mand og var nået samme størrelse som Håtunaholm, i sommeren 1944, der var  dengang 1. og 2. bat. Pionerer, og kursus for chauffører politi

 Kurhotellet in Ronneby Brunn, Her var or 120 mm Morterkompagni og 3. og 4. Bat.

billede udgår findes ikke.

 I denne smukke villa, var Moterkompagniet indkvarteret med kompagnikontoret.

Herefter var forlægningen i Ronneby Brigadens mandtalsmæssige største, med 1.200 mand og var nået samme størrelse som

 Håtunaholm, i sommeren 1944, der var  dengang 1. og 2. bat. Pionerer, og kursus for chauffører politidetacementet m.v.

Redigeres ikke efter 01.01.2016