Den Danske Brigade Danforce

Sofielund blev i efteråret 43

Her fik de tilrådighed værende officerer og befalingsmænd en efter dansk militærhistorisk danske traditioner helt anderledes uddannelse i at håndtere frivilligt mandskab. Der fandtes ikke strafferetslige sanktioner der kunne udøves ovefor brigadesoldaterne, bortset fra bortvisning, men det kunne dog til en vis grad klares med en stroppetur, og her var mulighederne vel udviklet.Det kan udmærket illustreres med en oplevelse som Peter Brønd Hansen mg.1553 3. KP. 1. bat. havde. 1553 var kommanderet på vagt, følte sig ret ensom.Skæbnen ville at han obsererede en hest og valgte at forsætte vagten på hesteryg. Desværre kom ejeren af hesten til stede hvilket medførte at 1553 blev stedt for Marokko der rejste sig fra sin lænestol og skreg "De er en stikker, en HIPO mand, De burde skydes, ud 14 dages lokum, hvilket indebar servicering af de senere beskrevne Stalinorgler. Desuden skulle officerer og befalingsmænd i lighed med datidens traditioner. vise mandskabet at man ikke stillede større krav end man selv var i stand til at honorere. Den nye såkaldte commandosoldats udvikling stillede også store krav til tidens militære ledere. Brigaden blev således skole for en helt ny og anderledes uddannelse af danske rekrutter.  

 

Befalingsmænd 3.Kp.af.2.Bat under uddannelse. Fra venstre: med pibe Kpl. Herman Levy. med Hjælm: ? derefter: Sklt. Bodenhoff Olsen Prlt. Bjerrum. Søløjtnant Felding. Prlt. H. E. Hansen. Kpl. Mogens Nath.

 

  

Chefen for 3.Kp. af 2. Bat.P. S. Christiansen.

 

 

  

Kommandobefmd. Kpl. Mogens Nath.3.Kp.af 2. Bat Håtunaholm.

 

Sofielund blev moderforlægning for de nytoprettede lette infanteribataljoner 3. og 4. bat.Efter gennemgået rekrutud-dannelse opretedes en ny forlægning i Ronneby-Bruun og i december forlægges 3. bat dertil. I Ronneby blev der dannet en ny bataljon.  Hertil indkaldtes Brigadens 5. Batallion, der bestod af kompagnier med Panserværn 37 mm, tungt vandkølet maskingevær 8 mm, 2 kompagnier med kanoner 20 mm Bofors luftværn og 37 mm maskinkanon, 2 kompagnier med morterer 81 og 120 mm , ingeniørkompagni og 12 pionergrupper med maskingeværer M/37 browning, minesøgere og flammekastere. Se iøvrigt organisationsplanen i afsnittet Brigadens historie.Den store tilstrømning af rekrutter til 5. bataljon gjorde det vanskeligt at underbringe de mange rekrutter Ledelsen i Stockholm bestemte derfor at 4. bataljon skulle overføres til Ronneby,hvilket skete i januar 2005.Dertil kom Kaptajn Klokhøj som chef med 500 mand. 5. bat. overførtes samtidig til Sofielund.Rosenvinge skriver herom, at indkvarteringen og bespisningen var bedre i Sofielund, menuen  var dansk orienteret, og indkvarteringen i barakkerne var måske ikke pladsmæssigt bedre men lunere.   Jeg viser her en serie billeder fra Sofielundlejren, skiftende årstider, fotos: Sklt. Erik Sinding.  

 

 Lejervagt Sofielund(Foto Erik Sinding)

 

 

Royal Dannebrog og Sveriges Flag(Foto Erik Sinding)

 

 

Det er Sommer i Sofielund(Foto Erik Sinding)

 

 

 

Haveanlæg/Parcelhuslook(Foto Erik Sinding)

 

 

Kvæsthus/Infirmeriet(Foto Erik Sinding)

  

 

Efterår m.gangbrædder(Foto Erik Sinding)

 

 

Ren Autostrada Sofielund 45(Foto Erik Sinding)

 

 

 

 

 

Det er Vinter i Sofielund(Foto Erik Sinding.

 

 

Sofielundstenen

 

PANSERVÆRSKOMPAGNIET (Sofielund)

Panserværnskompagniet blev indkaldt til Sofielund den 19. april 1945, altså blot 3 uger før Brigadens overførsel til Helsingør. Chef for Panserværnskompagniet var fra denne dato til 25. maj ritmester Jorck Jorkston fra Garderhusarerne.  Chefen gjorde imidlertid også tjeneste i Generalstaben og den praktiske ledelse var overdraget til Kaptajnløjtnant Sommer.  PVK fik tildelt 105 Mp er og 16 Rekylgeværer, til ialt 125 mand og var således i forhold til de lette infanteribataljoner udstyret med stor ildkraft til nærkamp.  Sklt. Bob Ramsing, der havde gjort tjeneste i 3.Kp af 4.Bat. siden 19. juni 1944, havde således en solid uddannelse  til at varetage ledelsesopgave i PVK. Ramsing blev derfor den 10. april 45 udnævnt til fører af første deling, og udnævnt til sekondløjtnant.  Bob Ramsings deling havde vagten på Helsingør havn den 6. maj til sikring af Brigadens 4 skibe fuldtlastet med sprængstof, ammunition og andre forsyninger til Brigaden.  Om aftenen efterkom tyske officerer i en Opel Olympia ikke vagtens anråb om stop, men fortsatte mod tyske flådeenheder på ydermolen.Vagten fulgte sin instruks og åbnede ild mod bilen, der blev tvunget til standsning. De tyske  soldater besvarede ilden, og forsøgte at undrage sig anholdelse med de midler de havde til rådighed.Under skyderiet blandede tyske enheder fra Kronborg sig i skyderiet og der opstod en voldsom skydning, men de tyske soldater blev kommanderet til at holde inde. Derved faldt gemytterne til ro, og Brigaledelsen beordrede deres forsyningsskibe tilbage til Sverige, for ikke at foranstalte en katasrofe for Helsingør by.  Som vi kan se var PVK med sine 6 ugers uddannelse den eneste enhed der har været involveret i skydning med regulære tyske soldater.Det siger lidt om disse PVK folk fra 1. deling, at de havde en erfaring med fra Modstandsbevægelsen  der intuitivt fik dem til reagere ,de havde prøvet at være i en farlig situation før den 6. maj 45.  

 

 
Mg.7059 Ejgild Hjarbæk P.V.K.(fotografen)

 

De viste billeder af P.V.K.s uddannelse, hjemkomst,vagt på Charlottenlundfortet, og de delinger der udgjorde en del af Sønderjysk Kommando, på vagt ved grænsen er venligst stillet til rådighed af ovenstående fotograf.  

 

 

P.V.K.oversættes Helsingborg 5. maj 45.

 

Svensk escorde af PVK hjemad.

 

 

Materiel og Mandskab i Helsingør.

 

  

 Kong Peder(Borgmesteren)taler til P.V.K.

 

PVK. Opmarcheret på skolen for Håndskydevåben.

 

 

 

Ebbe Rode i PVK maj 45

 

 

PVK deling Charlottenlundfortet.

 

  

 

PVK gruppe på Charlottenlundfortet.

 

 

PVK træder af juli 45

 

P.V.K. på vej til Grænsen.

 

Vi marcherede fra Kolding til Grænsen.

 

 

En varm velkomst,fik vi af Sønderjyderne.

 

Lotterne var der altid, trods trætte og udkørte.

 

Vi konfiskerede alt.

 

Også en veluddannet Brankommando var vi udstyret med, for alle eventualiteters skyld.

 

Brankommandoen vender hjem.

 

Kilde.:Sklt. Bob Ramsing, ISBN nr.:87-90214-16-1 kan købes i Brigadesamlingen,Barak H2,Frøslevlejren,Padborg.  

Sofielund ved overtagelsen 1943(Foto Erik Sinding)

Redigeres ikke efter 01.01.2016