Den Danske Brigade Danforce

Den danske flystyrke og deres fly i Sverige

Kildemateriale: Dansk Flyvehistorisk Forenings særtryk 2/85 og det deri anførte kildemateriale. Forfattet af Niels Helmø Larsen.

Jeg citerer:" for 40 år siden stod en gruppe danske piloter og teknikere startklare med 15 SAAB B17C på den svenske flyvestation Såtenäs.   Kun statordren manglede. Da den endelig kom, lød den ganske kort: REJS HJEM, SNAREST MED TOG !!"   Som alle, der har ofret kræfter og afsavn for den sag vi gik ind for, var skuffelsen også stor.  

 

Brigadens lufteskadre, 15 stk. "B17-C" - Såternäs

 

Den Danske Brigadeforenings medlem,nuværende oberst Vagn Holm, var een af de skuffede piloter.  Daværende Kaptajnløjtnant Vagn Holm skriver om flyvestyrkerne i Brigadebladet nr. 2-2002 følgende. Ialt blev der lidt efter lidt i Sverige samlet 23 flyveofficerer, og det var jo den gang en ret anselig styrke. Målet var som for de fleste officerer der var søgt til Sverige , ENGLAND. Det lykkedes kun for 2 officerer der var Marineofficerer at komme til England. De to officerer var Zigler og Valentiner, der fik mulighed for at flyve med Fleet Air Arm. Der blev med svenske myndigheder truffet aftale om, at 10 danske piloter skulle udstationeres på svenske flygflottiljer.Denne periode varede fra marts 1944 til oktober 1944. Efter mange nye forhandlinger lykkedes det så Brigaden at få udvirket tilladelse til, at danske piloter kom igang med flyvetræningen på kampfly. Det foregik i efteråret 1944 på de 3 Flottiljer ved Gøteborg, Karlsborg og Østersund.Endelig i marts 1945 kom tilladelsen til omskoling til B17 flyvevåbenets mest moderne fly. Der blev reserveret 12 B17 fly til os og de udgik derfor af den svenske disponeringsstyrke.

 

 De danske piloter i Sätenäs maj 1945

 

Fra venstre:V.Holm.G.Bouet.A.K.G.Jessen.C.H. Sandqvist.E.B.Meinche.D.K.W.Knudsen.J.J. Ulrich.E.Møller.H.K.Jensen.H.Kallehauge.Øst-Møller og A.G.Johansen.Sid.fra v.:Bernhard Pedersen.J.F.Rasmussen.Hansen og Møller.   Ifølge Saab B-17 Eskadrilles beretning redigeret af forfatter og pilot Vagn Holm var der i eskadrillen 17 veluddannede piloter og 14 personer teknisk personel.   Når man nærlæser planerne for landsættelsen af Brigaden, der var ialt 3 alternativer, fremgår det at man i tilfælde af en krigsmæssig landsætning opererede med allieret flystøtte.Jeg citerer fra redegørelsen for den af general Knutzon allerede i efteråret 1943 påbegyndt udarbejdelse af alternative planer, som generalen underskrev den 15 marts (45). Eet af alternativerne omhandler Brigadens krigsmæssige landsætning i området Espergærde-Snekkersten med et brohoved sikret af 250 mand fra O-grupperne,og med allieret eller svensk sikring mod tyske flådestyrker. Fast stationeret tyske vagtskibe skulle angribes af fly- eller flådeenheder evt. fra den danske maritime flotilje.Det fremgår heraf, at den i Sverige under uddannelse værende flystyrke ikke påregnes indsat.  

  

"Svensk redde Danmark" plan for landsætning Nordsjælland

 

Det fremgår dog af Vagn Holms redegørelse, at såfremt de forberedelser, man havde udarbejdet i det svenske forsvar som kaldtes "redde Danmark", at man der opererede med indsættelsen af 300 svenske jagere og bombefly.Såfremt den situation var opstået, havde såvel Brigaden som Piloterne med deres fly fået lov at medvirke, og derved se en mening med deres træning og afsavn i Sverige. Nu gik det som politikere og også de engelske generaler ønskede, at befri Danmark uden krigsmæssig indsats, og uden de ødelæggelser det altid medfører med krigsmæssige operationer.   Vil du læse mere herom så anskaf ISBN:87-90214-12-9 der kan købes i Brigadesamlingen,Frøslevlejren.6330 Padborg.

Redigeringen fsluttet 01.01.2016