Den Danske Brigade Danforce

Brigadens 2. bataljon Sättra Brunn - vinter 1944-45

Dette er beretningen om Brigadens 2. bataljon, der blev oprettet i juni 1944 og som blev indkvarteret i forlægningen Hätunaholm, der i forvejen husede 1. bataljon, et pionerkommando, sanitets og køkkenlotter.  

Denne beretning er blevet til på grundlag af mg. 2346 Poul Søndergaard 2.Kp. 2.Bat. hans dagbog og kompagniberetning med assistance af mg. Knud Augustsen, ukpl. Peter Brodersen, mg. Poul Mortensen og ukpl. Knud Erik Schiønning.  Af beretningen fremgår det at chefen for 2. Bat. kaptajn E.T.C.A. Freiesleben kom fra Garden, det fremgår også at den  uddannelse disse 3 kompagnier fik var inspireret af den uddannelse danske garderkompagnier fik.  

 

 

Indkaldelsesordre til 2346 Poul Søndergaard 2. Kp. 2.Bat.

 

Som det fremgår blev 2. bataljon oprettet midt i juni måned 1944.Da man ikke kunne stille barakker til rådighed for mandskabet, Håtunaholm var i forvejen overbefolket, blev  bataljonens mandskab indkvarteret i telte på den anden side af aleén overfor 1. bataljons barakker.  

 

 

2. Bataljon's teltlejr Hätunaholm sommer 1944

 

Når jeg læser beretningen, genkender jeg mange detaljer om min egen rekrutuddannelse i 1. bataljon, dog med den afgørende forskel, at jeg aldrig erindrer om de overgange over elve m.v. i vand til hagen, og heller ikke at have kommet dyngvåd hjem så mange gange som det her fremgår.Derimod er marchturenes regelmæssghed og længde velbekendt.Sommeren i teltlejren udviklede et godt kammeratskab, i de små enheder af indkvarteringerne. Efteårets ulidelige pladder udenfor teltene var til stor gene, selvom der også her, som hos 1. bataljon blev udlagt gangbrædder i lejergaderne.  

 

 

Efterhånden som efteretningerne fra fronterne, sandsynliggjorde at Brigaden skulle overvintre, blev det besluttet at forlægge til Sättra-Brunn, som i foråret havde huset 1. bataljon. Der fik man hyggelige indkvateringsforhold i Brunnens små huse.  

 

Kurstedet Sättra-Brunn ejet af Uppsala Universitet.
Her uddannedes periodisk 1. og 2. bat

 

 Skogsgården Sättra-Brunn.


Fra 3. Kp. 2. Bat beretter Mg. 2618 Jørgen Nielsen.

Når man stiger af toget i Märsta, halvvejs mellem Stockholm og Uppsala og kører et par mil af landevejen mod øst kommer man til den minderige by Sigtuna.Her ligger herregården "Hätunaholm" i et skovlædt terræn der skråner ned mod een af Mählerens fjordarme.Hätunaholm er kendt af enhver svensker fra beretningen om "Hätunaleken", de begivenheder der for 600 år siden udspilledes her, under fejden mellem kong Birger og hans brødre. På dette historiske sted oprettedes en dansk poliforlægning, der skulle blive stedet hvor Danforces to første bataljoner, 1. og 2. bataljon fik den grundlæggende uddannelse til soldater efter de nyeste engelske principper.  1. og 2. bataljoner historie er egentlig identiske. 1. bataljon begyndte rekrutskolen i Sättra- Brunn marts 1944. Da Brunnen skulle bruges til andet formål måtte bataljonen i maj forlægges til Hätunaholm. I juni oprettedes 2. bataljon i Hätunaholm og påbegyndte en rekrutuddannelse der, med indkvartering i teltlejr. I efteråret måtte man så forlægge 2. bataljon til Sättra-Brunn, der atter var ledig, og her afsluttedes bataljonens uddannelse.   Kilde: Poul Søndergaard, ISBN nr.:87-90214-19-6 og Svend Jørgen Nielsen ISBN.Nr:87-9214-06-4 Kan købes i Brigadesamlingen, Frøslev Lejren,Barak H2, 6330 Padborg.

REdigeringen afsluttes pr.01.01.2016