Den Danske Brigade Danforce

Den Danske Brigades forlægninger - fuldt udbygget forår 1945

Brigadens forlægninger i Sverige 1945

A: Sättra-Brunn kursted om sommeren.
1.bat.påbegyndte rekrudtuddannelsen her marts 1944 Maj 1944 forlægges batallionen til Håtunaholm.525 mand.
 Fra sept.1944 forlægges 2. batallion fra Håtunaholm til Sättra-Brunn i vinterkvarter.400 mand.
 
B: Håtunaholm blev den blivende forlægning for 1.bat.Med pionere ialt 700 mand.
Fra juni 1944 påbegyndte 2. batallion rekrudtuddannelsen her,fra september s.år forlægges batallionen til Sättra-Brunn.
 
C:Stockholm:Chef m.stab,Flotiljechef, samt Mkdo. 1150 mand.

D:Tingsryd: Motorvogns Kdo. og Brand Kdo.Fra 28 april også et panserværnskompagni under uddannelse.Ialt ca: 300 mand.
 
E: Rydsbrunn: Felt og Ordenspoliti.422 mand.

F: Sofielund: 5.Batallion tung batallion,2 kanonkompagnier og
moterer,panserværn,ingeniør og pionerkompagni.700 mand.

G:Helsingborg, Brigaden overskibes af Marinekdo , sikret af Flotiljen, inclusive Arbm.Kdo, Lotter, overskibes ca 4759 mand,3500 tons materiel og køretøjer, på egen køl.
 
H:Brigadens landsætning i Helsingør 5. maj 1945

I: Ronneby-Brunn 3 og 4. Batallion let infanteri.

J: Karlskrona, Flåden med bemanding fra sept. 1944.

K: Brigadens styrke ca. 4900 soldater lotter mv. i
kantonnement ved Genarp.

L:Säternæs Brigadens luftstyrke 15 fly med jordpersonel.

M:Malmø. Operativ Kd.

Redigeringen afsluttes 01.01.2016