Den Danske Brigade Danforce

Brigadens Hjemmeside oprettet 1998

Efter Brigadeforeningens nedlæggelse har jeg der har oprettet hjemmesiden ved en beslutning i Repræsentanrskabet i 1998 påtaget mig at redigere hjemmesiden og videreføre den af hensyn til mindet om de Brigadesoldater der gjorde tjeneste i Brigaden Danforce.

Alle Brigadesoldater der gennemgik den strenge og krævende uddannelse i Sverige skylder vi at bevare mindet om deres frivillige indsats.

Hjemmesiden stilles til rådighed for forskning og studievejledning af universitetsstuderende,af menig i Brigadens 1.Kompagni af 2.Bataljon  Børge Albøg Olsen der som Soldat i Sverige 1943-45 på disse sider skildrer og illustrerer vilkårene disse Soldater levede under.Det eneste sted hvor Den Danske Brigades historiske data er skildret af en person der selv var med.

Jeg er nu 90 år og fosøger at bevare denne episode i dansk militærhistorie for fremtiden ved et generationsskifte til min søn Thomas Albøg Olsen født 1952  som har støttet mig også med udformningen af Brigaden Danforces hjemmeside,

Dateret i Ringsted 09012015

Læs den på "Danforce.dk".

Venlig hilsen.
Børge Albøg Olsen

Redigeringen afsluttes pr.01.01.2016